13 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering heeft voornamelijk blik op toekomst.

Woensdagavond 11 oktober werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in ons clubhuis. Alle ontwikkelingen rondom de club van de laatste tijd zorgde ervoor dat er aardig wat leden aanwezig waren. De laatste stand van zaken rondom de fusie met HVV Hengelo werd besproken, de gesprekken hiervan staan nog steeds on-hold. Ook een aangekondigde contributieverhoging kwam ter sprake waarbij besloten is om voor alle spelende leden een verhoging door te voeren, maar als compensatie hiervoor de prijs van het bier weer naar beneden te halen. Tot slot werden de speerpunten vanuit het bestuur voor de komend seizoen bekend gemaakt en nam de commissie van de toekomst het woord om over de lange termijn toekomst te praten. 

 

De vergadering werd om 19.30uur geopend door interim-voorzitter Karel van der Weert. Na de sportieve resultaten van afgelopen seizoen werden de financiële cijfers bekeken. Helaas had seizoen 2016-2017 een iets minder financieel resultaat door een daling in kantine-inkomsten. Een aantal toernooien en evenementen gingen niet door en een slechte winter zorgde voor minder bezoekers in de kantine. Als gevolg hiervan moet er in het huidige seizoen van alle kanten nog iets bovenop worden gedaan. Er is een nieuw sponsorcontract getekend met onze hoofdsponsor Berghorst Dranken en Proeflokaal/Twentse Bierbrouwerij waardoor er wat extra ruimte ontstaat. Ook zijn er inmiddels een aantal (anonieme) giften ontvangen vanuit leden. Als extra maatregel was ook de prijs van het bier iets opgeschroefd. Maar deze verhoging wordt weer teruggedraaid. Als tegenhanger hiervan werd een bijdrage gevraagd in de vorm van een contributieverhoging. De ledenvergadering heeft ingestemd met deze plannen. Dit houdt in dat de contributie voor spelende leden voor senioren met €2,- en voor junioren met €1,- zal toenemen per 1 november 2017. De contributie voor niet-spelende leden, vrijwilligers en de mini’s blijven gelijk.

 

Voor wat betreft bestuurlijke zaken is Hans Grobbe gekozen als voorzitter van de jeugdcommissie als vervanging van Berthil Huiskes. Als  kantinebeheerder volgt Eric-Jan van Erven Albert Bos op. Na alle hamerstukken werd er vanuit het bestuur en de commissie van de Toekomst ook een vooruitblik gegeven op de korte- en lange termijn plannen. De gesprekken over een eventuele fusie met HVV Hengelo staan ‘on-hold’. Wel is er toegezegd nogmaals het gesprek aan te gaan met het vernieuwde bestuur van HVV en het verslag van de gemeente af te wachten. Afgelopen half jaar is het bestuur, samen met de commissie van de toekomst bezig geweest met plannen voor de toekomst. Vanuit het bestuur werden de speerpunten voor het komende jaar bekend gemaakt. Hierin staan heldere communicatie, een gezellige(re) kantine en betrokkenheid van de leden centraal. De kantine wordt opgeknapt om een iets knussere/gezelligere sfeer te maken en krijgen de leden de vrijheid om invulling te gaan geven van activiteiten middels een barcompetitie.

 

De commissie van de toekomst gaf een toelichting van wat zij het afgelopen half jaar hebben gedaan. Ze zijn met name druk bezig geweest met het in kaart brengen van waar we staan als vereniging. Een enquête is gehouden onder leden en niet-leden. De resultaten hiervan werden gedeeld (Bekijk hier een samenvatting van de resultaten). Ook is er contact geweest met de KNVB. De KNVB heeft ons aangeboden om samen een traject op te starten om een duidelijke visie te gaan opstellen. En deze vervolgens te vertalen in een plan van aanpak. Om dit proces tot een succes te maken zijn we op zoek naar 30 personen die willen bijdragen aan een stabiele toekomst voor onze club. Dit proces zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen met daarin 6 avonden met brainstorm-/werksessies en daartussen uitvoerende klussen om de plannen uit te werken. Lijkt het jou een leuk om een rol te spelen in de toekomst van onze club? Of heb je nog vragen? Neem even contact op met toekomst@svjuliana32.nl.