17 september 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 oktober.

Het seizoen 2018/2019 staat op het punt van beginnen. Na afloop van de vorige buitengewone ledenvergadering op 20 juni is er binnen de vereniging afgelopen zomer hard gewerkt. We zijn aan de slag gegaan met onze nieuwe identiteit en organisatiestructuur. Die voortkwam uit het project Juliana in de Toekomst. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 10 oktober zullen we hier verder op ingaan. De nieuwe structuur zal  worden toegelicht en de teams zullen zich voorstellen, Daarnaast zullen ook de gebruikelijke onderwerpen aan bod komen als de financiële resultaten en begroting voor het komende seizoen.

Wij nodigen alle leden, of ouders van jeugdleden, uit op onze Algemene Ledenvergadering.
Woensdag 10 oktober 2018, 20.00 uur in ons clubhuis

Voorafgaand aan de vergadering zijn alle stukken, inclusief financiële stukken, in te zien in de bestuurskamer vanaf 19.30uur.