8 april 2021

Beleidsplan 2021-2025 is af!

In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen onze club. In 2017 werd het project ‘Juliana in de toekomst’ gestart. In dit project zijn we  met enthousiaste leden op zoek gegaan naar wie wij zijn als club en wat ons uniek maakt. Het resultaat hiervan was een duidelijke identiteit met kernwaarden en daarbij een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur heeft in ieder geval gezorgd voor een nieuwe positieve ‘vibe’ binnen Juliana, resulterend in een toename van het aantal sponsoren, een betere naamsbekendheid in de (sociale) media en een eerste voorzichtige stijging van het aantal leden sinds 2013. Ook zijn er bestuurlijke wat wisselingen geweest in personen. Afgelopen Algemene Ledenvergadering werden twe nieuwe voorzitters en een nieuwe penningmeester verkozen.

Na alle veranderingen en een frisse ‘wind’ door onze vereniging was het tijd om plannen te gaan maken. Dit heeft geleid tot een beleidsplan voor de komende 4 jaar.  Samen met de invulling van de nieuwe organisatiestructuur hebben we dit in het document ‘Beleidsplan en organisatiestructuur 2021-2025’. Klik hieronder om het plan te lezen.