16 december 2022

Brief aan leden: Tijdelijke energietoeslag op contributie

Beste Leden,

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan: de stijgende energieprijzen. Huishoudens hebben er mee te maken, maar wij als vereniging ook. In de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Sinds september hebben wij te maken met extreem hoge gas- en overige energieprijzen. Hierdoor wordt er maandelijks een enorme aanslag gedaan op onze bankrekening waardoor we op korte termijn mogelijk niet meer aan al onze betalingsverplichtingen kunnen doen.

Overheid doet (nog) niets
Zoals benoemd in de ALV zouden we wachten op financiële ondersteuning vanuit de overheid. Maar helaas hebben zij tot op de dag van vandaag geen tegemoetkomingen aangekondigd. Het enige dat bekend is dat zij, indien er een tegemoetkoming komt, deze niet eerder dan tweede kwartaal van 2023 worden uitgekeerd.

Contributie wordt tijdelijk verhoogd met een energietoeslag
Helaas zijn we dus genoodzaakt om een beroep te doen op jullie als leden. We noemen het geen contributieverhoging, maar een energietoeslag. Deze zal vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2023 bovenop de normale contributie worden geïnd. We hopen daarna meer duidelijkheid te hebben en hopelijk kunnen we de toeslag dan weer opheffen.
Het gaat om de volgende bedragen:

  • Jeugdleden t/m 18 jaar: €1,50
  • 35+/45+ leden & niet spelende leden: €2,50
  • Overige spelende senioren leden: €3,-

Met deze toeslag kunnen wij ongeveer 70% van de extra energiekosten dekken, de overige 30% proberen wij op te vangen met het werven van nieuwe sponsoren en het opschuiven van betalingstermijnen bij onze crediteuren.

Wij hopen dat de overheid snel met ondersteuning komt of liever nog op een dalende energieprijs. Zodat wij snel de toeslag niet meer nodig hebben. Tot die tijd hopen we te kunnen rekenen op jullie begrip in deze moeilijke tijden en dat we er samen voor zorgen dat onze club blijft voortbestaan.

Met vriendelijke groet
Bestuur S.v. Juliana ‘32