17 februari 2017

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

In de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober 2016 hebben we het met de aanwezige leden gehad over de toekomst van Juliana. Er is een presentatie gegeven om te laten zien hoe we er als Juliana voor staan en we hebben gediscussieerd over de toekomst van onze club.

Dit punt hadden we vanuit het hoofdbestuur op de agenda gezet om de mening van onze leden te horen over hoe we verder moeten als Juliana zijnde. De toekomst is erg onzeker, mede door de teruglopende ledenaantallen en inkomsten uit de kantine. Hier bovenop heeft de Gemeente Hengelo een flinke huurverhoging voor de velden aangekondigd.

Met de input van de ALV is er in november, in samenwerking met de KNVB, een brainstorm avond geweest. Ook deze avond heeft ons verder aan het denken gezet. Als hoofdbestuur zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal toekomstscenario’s. Hierin worden de mogelijkheden om als zelfstandige vereniging door te gaan meegenomen, maar ook de mogelijkheden van een fusie bekeken.

Om te beslissen over de toekomst van onze club is de mening van jullie als leden cruciaal. Daarom willen we jullie uitnodigen voor een Buitengewone ALV om verder te praten over onze toekomst:

 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering*
Woensdag 29 maart 2017 om 20:00 uur in ons clubhuis

 

Het is belangrijk dat er bij deze ALV veel leden aanwezig zijn. Want als vereniging kunnen en willen wij niets beslissen zonder de toestemming van de leden. Daarom verzoeken wij jullie om allen aanwezig te zijn. Als er nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met Karel van der Weert (a.vanderweert@home.nl)

Alvast bedankt voor jullie medewerking namens het hoofdbestuur van Juliana.

* Ben je onder de 18? Dan mag je helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering. Vraag je ouders om je te vertegenwoordigen.