15 juni 2018

Buitengewone ALV op 20 juni

Woensdagavond 20 juni staat er een Buitengewone Ledenvergadering op de agenda. Tijdens deze avond zullen de resultaten van een half jaar nadenken over de toekomst van onze club worden gepresenteerd. Belangrijke, maar vooral hoognodige beslissingen die we willen gaan nemen. Daarom willen we alle leden bijpraten over waar we als club voor staan en welke uitdagingen we aan willen gaan. Tijdens deze ALV hebben de leden inspraak in deze veranderingen.

In november zijn we als club, samen met de KNVB, een traject gestart om na te denken over de toekomst van onze club. Waar zijn we goed in? Waar liggen kansen voor ons als club? Wat moeten we doen om ons hoofd boven water te houden, ook de komende jaren? Dit zijn de vragen waar we ons met een club van ruim 20 enthousiaste leden over hebben gebogen. Hier is een nieuwe identiteit uit voort gekomen, zijn ambities opgesteld en is er een organisatiestructuur getekend. Kortom, er gaat vanaf volgend seizoen van alles veranderen binnen onze club.

Wij nodigen daarom ook alle leden uit om aanwezig te zijn bij deze Buitengewone ledenvergadering en mee te beslissen over de toekomst van onze club*.
We starten om 20.00uur en na afloop is er borrel om nog even gezellig na te praten.

 

Agenda Buitengewone Ledenvergadering 20 juni 2018:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Juliana en de nieuwe Privacy-wetgeving
4. Juliana in de Toekomst
5. Rondvraag
6. Sluiting

 

* Ben je onder de 18? Dan mag je helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering. Vraag je ouders om je te vertegenwoordigen.