22 juni 2018

Buitengewone ALV stemt in met toekomstplannen

Woensdagavond 20 juni 2018 waren een groot aantal leden aanwezig bij de buitengewone ledenvergadering. Deze ledenvergadering was bijeengeroepen voor cruciale beslissingen over de toekomst van onze club. Het afgelopen jaar is er door een groep actieve leden samen met de KNVB hard gewerkt aan de toekomst van onze club. Tijdens de ALV werden de opgestelde identiteit, kernwaarden, organisatiestructuur en ambities met de leden gedeeld. Uiteindelijk stemde alle aanwezigen unaniem voor om deze veranderingen met ingang van seizoen 2018/2019 in te gaan voeren.

Het project ‘Juliana in de toekomst’ is begin seizoen 2017/2018 opgestart. Tijdens de ALV in oktober 2017 werden twee teams voorgesteld die hiermee aan de slag gingen. Een team voor het onderzoeken van een eventuele fusie met HVV Hengelo en een team is voor het zelfstandig voortbestaan van Juliana. Al snel werd duidelijk dat de fusie met HVV Hengelo van de baan was. Vanaf dat moment is er volledig ingezet op de ontwikkeling van onze eigen club de komende jaren. Tijdens dit traject, dat startte in november 2017, zijn we als club op zoek gegaan naar waar onze sterke punten liggen en waar we heen willen. Vervolgens werd gekeken hoe we ons als club moeten gaan organiseren om de ambities waar te maken.

 

Nieuwe Identiteit
De identiteit die tijdens dit project opgesteld is, is samengevat in de slogan: “S.V. Juliana ‘32. Verenigd door plezier, ontwikkeling en sportieve prestaties in een vertrouwde omgeving.”
Het wij-gevoel staat hierin voorop. S.V. Juliana ‘32 biedt de mogelijkheid om met veel plezier te sporten en te presteren. Ieder op zijn eigen manier, waarbij we streven naar de maximaal haalbare prestatie. Dit alles komt samen in een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar aandacht is voor het individu en waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Alles in harmonie tussen leden en verenigingskader, waarbij iedereen – leden, ouders en overige betrokkenen – geacht worden hun steentje bij te dragen. Hieruit voort stromen de 5 opgestelde kernwaarden: Samen, Plezier, Betrokken, Sportief, en Ontwikkeling.

 

Nieuwe structuur
Om dit waar te maken wordt de structuur zoals die nu binnen de vereniging staat op de schop gegooid. Waarin er nu een structuur staat met het hoofdbestuur als belangrijkste onderdeel van de vereniging, wordt in de nieuwe organisatie het bestuurd in het hart geplaatst. Hier omheen komen diverse teams te werken met een eigen focus. Deze teams zijn de vervanging van de vroegere commissies (zie afbeelding hieronder) waardoor de organisatie gaat werken in een bloemvorm. Vanuit ieder team zal er één coördinator zijn die de verantwoordelijkheid van deze focus heeft en deelneemt in het Bestuur. Samen met de Voorzitter, Secretaris en verantwoordelijke voor de wedstrijdzaken. Met deze opzet komt er meer verantwoordelijkheid bij de teams zelf te liggen en komt er meer transparantie in wie waar verantwoordelijk voor is. De meeste functies binnen deze nieuwe structuur zijn al ingevuld. Een aantal posities zijn nog vacant. In de komende zomerstop zal er hard aan gewerkt worden om deze posities in te vullen. Zodat we met ingang van het seizoen 2018/2019 vol goede moed van start kunnen om Juliana weer tot bloei te brengen.

 

 


Organisatiestructuur S.v. Juliana ’32 vanaf seizoen 2018/2019