2 april 2020

Contributie tijdens Corona-periode

Op dit moment leven we in onzekere tijden door het Corona-virus dat om zich heen slaat. De maatregelen ter bestrijding van dit virus raken iedereen, zo ook onze club. Als gevolg van deze maatregelen hebben wij van het ene op het andere moment onze club moeten sluiten en al onze activiteiten moeten staken. Deze week bereikte ons ook het nieuws dat de competitie ten einde is. En ons sportpark blijft tot minimaal 28 april gesloten. Dit raakt onze club!

Laten we voorop stellen dat wij als club volledig meegaan in alle maatregelen om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zodat we zo snel mogelijk met zijn allen de draad weer op kunnen pakken. Voetbal is immers de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar de getroffen maatregelen hebben grote gevolgen, zeker financieel.
Om ons heen zijn verschillende overheden hard aan het werk om te voorkomen dat de negatieve gevolgen van de sluiting al te groot worden. Ook merken we dat er in de sportwereld een grote bereidheid is om het samen op te lossen. NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de overheid en gemeenten om de noodmaatregelen en noodfondsen ook in te zetten om de sport in Nederland te steunen.

Doorbetaling van contributie
Iedere voetbalvereniging draagt contributie af aan de KNVB. Een deel van de contributie die onze leden betalen dragen wij af aan de KNVB. Het overige deel van de contributie komt ten goede van onze vereniging. Nu in deze periode onze andere grootste bron van inkomsten, de omzet uit de kantine, wegvalt zijn deze inkomsten voor ons van groot belang. We zullen de komende tijd de contributie blijven innen zoals je van ons gewend bent. Op deze manier kunnen we als club proberen om het hoofd boven water te houden en er voor zorgen dat we komend seizoen weer lekker kunnen voetballen.

Voor nu is het allerbelangrijkste: Blijf gezond en Blijf binnen 😊! Zodat we elkaar hopelijk zo snel mogelijk weer kunnen zien op Sportpark Groot Driene.

Een sportieve groet vanuit het bestuur!

 

 


Meer lezen?