Documenten ter inzage ALV

Op woensdagavond 28 oktober is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar kunnen we helaas niet met zijn allen bij elkaar komen en hebben we als bestuur gekozen voor een digitale ledenvergadering.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester liggen normaal ter inzage in de bestuurskamer. Dit is nu niet mogelijk. Daarom kun je op deze pagina op woensdag 28 oktober vanaf 19.00uur de stukken inzien.

Verslag ALV 2019

Jaarverslag 2019-2020