28 december 2017

Fusie HVV Hengelo – S.v. Juliana ’32 gaat niet door!

Woensdagavond 28 december is er een overleg geweest tussen ons bestuur en het bestuur van HVV Hengelo. In goed overleg is besloten om de gesprekken over een mogelijke fusie stop te zetten. Zowel S.v. Juliana ’32 als HVV Hengelo gaan zelfstandig werken aan hun toekomst. Wel is er afgesproken voor de jeugd te blijven kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en waar nodig elkaar helpen.  Misschien zal in de toekomst een eventuele fusie nog wel eens ter sprake komen, maar voor nu is besloten om de gesprekken stop te zetten.

Wij als S.v. Juliana ’32 kijken vol vertrouwen naar de toekomst en werken er op dit moment hard aan. In november zijn we gestart met een positioneringstraject in samenwerking met de KNVB. In dit project gaan we met een grote groep leden en betrokkenen een visie voor onze club opstellen. Wat vorm zal worden gegeven in een plan van aanpak hoe we met S.v. Juliana ’32 de komende jaren verder gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit project gaat slagen en gaan ons hier vanaf nu vol op focussen.