19 december 2022

Gebruik voetbalvelden bij winterse omstandigheden

Afgelopen tijd hebben wij, mede vanwege het koude weer, wat vragen gehad over het gebruik van onze voetbalvelden. Op basis daarvan hebben wij overlegd met de Gemeente Hengelo. Hierbij zijn de volgende regels naar voren gekomen.

Tijdens de winterperiode zijn sneeuw en vorst redenen om niet te kunnen spelen. Hieronder de spelregels voor natuurgras en kunstgras met de verschillende soorten infill.

 • Natuurgras
  In de wintermaanden is er geen natuurlijk herstel van gras na bespeling. Bodem- en omgevingstemperatuur zijn te laag en de hoeveelheid licht is beperkt. Daarnaast is de hoeveelheid neerslag groter en de verdamping beperkt. Onderstaande zaken zijn daarom extra belangrijk in deze periode:

  • Bij sneeuw mag het veld niet worden betreden. Er ontstaat dan schade (o.a. schimmels) welke pas richting de zomer kan worden hersteld.
  • Ook bij “rijp” (wit, licht bevroren velden) geldt, niet betreden
  • Na een periode van vorst kan neerslag vallen op de bevroren ondergrond. Dit water kanniet snel genoeg worden afgevoerd in constructie. Het oppervlak verandert dan in een moeras. Ook onder deze condities kan een veld ook niet worden bespeeld
   n.b De afgevaardigde van de vereniging keurt de velden op speltechnische (veiligheid) zaken. Wedstrijden zullen dan ook door de afgevaardigde worden afgekeurd wanneer het veld hard
   bevroren is.

 

 • Kunstgras
  Bij sneeuw mag het veld niet worden betreden. Voorheen werden velden sneeuwvrij gemaakt, dit gebeurt nu niet meer om de volgende
  redenen:

  • Bij het sneeuwvrij maken wordt infill (rubber, kurk en/of zand) meegenomen wat op een later moment moet worden teruggebracht.
  • Sneeuw heeft een behoorlijk volume wat zorgt voor opslagproblemen. Uitloopstroken worden hiervoor vaak gebruikt, waardoor de 4 meter uitloop komt te vervallen, dit geeft weer problemen met het spelen van wedstrijden. Bij invallende dooi smelt de samengepakte sneeuw maar langzaam, waardoor wedstrijden niet kunnen worden gespeeld.
  • Het ruimen van sneeuw heeft invloed op de kwaliteit van de kunststofvezel, de levensduur wordt korter.
  • Onder de volgende voorwaarden kan bij “rijp” (wit, licht bevroren velden) wel worden gespeeld:
   – ligt de infill los tussen de vezels dan kan wel worden gespeeld.
   – is de infill als compacte laag hard bevroren, dan kan niet worden gespeeld,
   n.b.Eigenschappen van de infill zijn hierin dus erg bepalend. In de praktijk zullen velden met kurk infill eerder bevriezen dan velden met rubber infill. Dit kan dus per veld verschillen!
  • Na een periode van vorst kan neerslag vallen op de bevroren ondergrond. Dit water kan niet snel genoeg worden afgevoerd in constructie. Het oppervlak verandert dan in een moeras, ook onder deze condities kan een veld ook niet worden bespeeld.
   n.b De afgevaardigde van de vereniging keurt de velden op speltechnische (veiligheid) zaken. Wedstrijden zullen dan ook door de consul worden afgekeurd wanneer het veld hard bevroren is.