11 oktober 2018

Het nieuwe S.v. Juliana ’32 presenteert zich op de ALV

Woensdagavond 10 oktober werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Om 20.00uur opende de ad interim voorzitter Karel van der Weert de vergadering. Allereerst werden alle hamerstukken afgehandeld: Jaarverslag, financieel verslag, begroting komend seizoen, contributie vaststelling. Het goede nieuws is dat we het seizoen 2017/2018 zijn geëindigd in de zwarte cijfers. Dit is mede te danken aan een goede kantineomzet. Door het opstarten van de Barcompetitie hebben alle elftallen gezorgd voor extra omzet. Het bestuur heeft daarop besloten besloten om de contributie voor het komend seizoen gelijk te houden en geen verhoging door te voeren. Na de pauze werd de vergadering vervolgd met het kiezen van nieuwe bestuursleden. Karel van der Weert werd voorgesteld om officieel de rol als voorzitter op zich te nemen, in plaats de functie als ad interim in te vullen, wat hij afgelopen jaar naast zijn functie als secretaris heeft gedaan. Patrick Spijker werd aangedragen als opvolger van Karel voor de functie van secretaris. Met beide voorstellen werd unaniem ingestemd.

Na deze officiële stukken werden er een aantal personen in het zonnetje gezet. Waaronder Henk Moes, die al 56jaar lid is van S.v. Juliana. Tijd voor bloemen en een speldje. Vervolgens werd het klusteam dat afgelopen zomer druk is geweest met het opknappen van de kantine in het zonnetje gezet. Fredy, Lucas, Gerard en Bennie ontvingen een cadeaucheque als blijk van dank.

  

 

Als afsluiting van de vergadering stond de nieuwe organisatiestructuur als agendapunt. Vanuit het Project Juliana in de Toekomst is afgelopen half jaar druk gewerkt aan een nieuwe identiteit en nieuwe organisatiestructuur. Naast het dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en wedstrijdzaken zijn er een vijftal teams in het leven geroepen. Ieder met een eigen aandachtsgebied en verantwoordelijkheden. Vanuit ieder team neemt de coördinator plaats in het bestuur. Alle teamcoördinatoren hebben het team tijdens de ALV voorgesteld en de plannen voor komend seizoen gedeeld.

Team Voetbal met daaronder Team Jeugd en Team Toernooien
Dit team houdt zich alleen bezig met voetbal-gerelateerde zaken. Zij bewaken het technische beleid van de vereniging. Team Jeugd spitst zich toe op alle zaken rondom de jeugdteams. Team Toernooien houdt zich bezig met het organiseren van toernooien die aansluiten bij onze vernieuwde identiteit.
Teamcoördinator: Gerben Prins
voetbal@svjuliana32.nl / jeugd@svjuliana32.nl / toernooien@svjuliana32.nl

Team Clubhuis & Accommodatie
Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gehele sportpark. Van inkoop van drank, tot aan het onderhoud van de velden. Daarnaast vallen alle niet-voetbal gerelateerde activiteiten ook binnen dit team. Denk hierbij aan een jeugdkamp, sinterklaasviering etc.
Teamcoördinator: Eric-Jan van Erven
kantine@svjuliana32.nl

Team Sponsoring
Dit team houdt zich bezig met het werven, binden en beheren van sponsoren. De bestelling van alle kleding en spullen, met daarop de diverse sponsoren loopt via dit team. Daarnaast is dit team ook verantwoordelijk voor alle andere (sponsor)acties en verlotingen als de Grote Clubactie en de Club van 100.
Teamcoördinator: Jeroen Vaanholt
sponsoring@svjuliana32.nl

Team Marketing & PR
Dit nieuwe team is verantwoordelijk voor alle (externe) communicatie vanuit S.v. Juliana ’32. Het onderhouden van onze eigen website en alle social media kanalen. Daarnaast draagt dit team de verantwoordelijkheid om alle communicatie eenduidig vorm te geven, zodat er een goede uitstraling van onze club naar buiten toe ontstaat.
Teamcoördinator: Rita van Tilbeurgh
nieuwsbrief@svjuliana32.nl

Team Financiën
De naam van het team zegt het al. Dit team is verantwoordelijk voor het voeren van een goede boekhouding van de club en het bewaken van budgetten en rekeningen. Ook valt het op up-to-date houden van de Ledenadministratie en het innen van de contributie binnen dit team.
Teamcoördinator: Harry ter Braak
penningmeester@svjuliana32.nl