16 februari 2018

Juliana zet grote stap naar toekomstvisie

Woensdagavond 14 februari was de derde sessie van het project ‘Juliana in de toekomst’.  Onder begeleiding van onze projectbegeleider vanuit de KNVB, Richard Migchielsen. De 19 leden die aanwezig waren vanuit de projectgroep startte de avond met een korte terugblik op de vorige avonden en er de positieve ontwikkelingen bij de club van de laatste weken werden besproken.

Na de opstart werd de groep opgedeeld in groepjes van 4 personen. Om elkaar beter te leren kennen. Dit door vragen met elkaar te bespreken als: Wat doe je overdag? Wat is Juliana ‘32 voor jou? Wat kun je erg goed?

Tijdens de vorige sessie in januari waren er drie groepen gevormd. Iedere groep heeft in de tussenliggende weken gewerkt aan één van de onderwerpen. 1) de belofte, (2) de kernwaarden en (3) de ambities. De resultaten hiervan werden met elkaar gedeeld en besproken. Door het discussiëren over deze onderwerpen ontstond een duidelijk en gemeenschappelijke richting voor de identiteit van onze club. De zogenaamde stip op de horizon waar we heen willen als club.

De volgende stap is om de identiteit verder uit te werken (door de zogenaamde ‘kartrekkers’). Rita van Tilbeurgh, Patricia van Straaten en Gerben Prins waren al onderdeel van deze groep en hierbij hebben Jasper Hermelink, Tom Koers, Oscar van Dalen, Machteld Wolthoff en Ronnie Zengerink aangesloten, waarvoor hulde! Ook alle huidige commissies hebben een opdracht meegekregen. Zij gaan aan de slag met de vragen:  Wat gaat goed en kan beter? Wat zijn onze doelen? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen?  Wanneer doen we wat? Dit alles om de nieuwe identiteit te vertalen naar concrete stappen.

De eerste grotere stappen zijn gezet om in juni een plan te hebben liggen met de toekomstvisie van Juliana! De volgende sessie staat gepland voor woensdagavond 14 maart om 18:30 uur in ons clubhuis. Belangstelling om ook verder mee te denken? Je bent van harte welkom!

Voor vragen kun je altijd een mailtje sturen naar: toekomst@svjuliana32.nl