29 oktober 2020

Online ALV stemt in met bestuurswissel en verduurzamen van onze club

Woensdagavond 28 oktober hadden we een primeur. Noodgedwongen moesten wij onze Algemene Ledenvergadering online organiseren. Via een Teams-meeting konden alle leden inloggen om deel te nemen aan de vergadering. Vanaf 19.00uur waren via een online pagina de stukken in te zien en konden er eventueel vragen gesteld worden aan het bestuur. Om 20.00uur opende Karel van der Weert voor de allerlaatste keer de Algemene Ledenvergadering. Later in de vergadering zou hij afscheid nemen als voorzitter. 

Er was gekozen voor een online ledenvergadering omdat het bestuur niet langer wilde wachten met het nemen van beslissingen. Nu het er naar uit ziet dat we voorlopig nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen was online het beste alternatief. De agenda was hetzelfde als anders. De standaard hamerstukken als jaarverslag van de secretaris, financieel verslag en begroting werden doorgenomen. Ondanks alle gederfde inkomsten, met name voor de kantine, staat de club er redelijk goed voor. Dit samen met de onduidelijkheid of en wanneer er weer gevoetbald mag gaan worden heeft het bestuur doen besluiten om de contributie voor komend seizoen niet te verhogen.

De twee belangrijkste agendapunten volgden daarna. Allereerst het verduurzamen van onze vereniging. Samen met de Groene Club hebben we afgelopen tijd geïnventariseerd wat het kost om de club te verduurzamen.  Deels genoodzaakt door slijtage van materialen. Er is een plan opgesteld om zonnepanelen te installeren, over te schakelen op LED verlichting en nieuwe boilers aan te schaffen. Hiermee besparen we jaarlijks een flink bedrag en worden we als club duurzamer. Voor de aanschaf kan er subsidie worden ontvangen, maar moet er ook een investering worden gedaan waarvoor we een lening willen aangaan.  Met dit plan werd ingestemd door de aanwezige leden.

Vervolgens stond de bestuurswissel op de agenda. Karel van der Weert trad af als voorzitter en het voorstel was om verder te gaan met een duovoorzitterschap van Erik Groot Roessink en Peter Rosendal.  Ook penningmeester Harry ter Braak had aangegeven te stoppen en voor hem werd Ludwig Winters aangedragen als opvolger. De vergadering stemde in met beide opvolgingen. Via deze weg willen wij Karel en Harry nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet voor de club. Ook Eric Jan van Erven werd bedankt voor zijn inzet als kantinebeheerder in de afgelopen jaren. Zijn opvolging is eerder dit jaar gedaan in een duo-rol door Berthil Huiskes en Hans Grobbe.

Na afloop werd er digitaal nog even nagepraat.