Passend voetbal

S.v. Juliana’32 wil dat ieder kind de mogelijkheid heeft om te sporten, in ons geval te voetballen. Passend voetbal is voetbal voor kinderen met autisme, ADHD, licht motorische beperkingen of andere gedragsuitdagingen in de leeftijdscategorie 5 tot 13 jaar. Deze kinderen kunnen de aansluiting niet vinden in reguliere voetbalteams of G-voetbalteams. Het uiteindelijke doel is om de kinderen door te laten stromen naar reguliere voetbalteams. Zolang dit nog niet haalbaar is blijven de kinderen bij Passend Voetbal. In de afgelopen seizoen hebben 4 kinderen al de overstap gemaakt naar reguliere voetbalteams. In 2015 zijn we gestart met passend voetbal. Wekelijks word er op donderdagavond van 17:00 uur tot 17:45 uur getraind. In een groep van 10 tot 12 kinderen, onder begeleiding van 3 ervaren trainers. Veel kinderen uit onze doelgroep hebben moeite met de snelheid waarin alles gaat in regulier voetbal. Daarom biedt Passend voetbal een manier om te sporten, te voetballen, met veel plezier binnen de gemaakte afspraken. We werken aan het vergroten van zelfvertrouwen, samenspelen en omgaan met andere kinderen en het gevoel hebben er bij te horen als lid van de vereniging.

Voetbal is voor iedereen

Waarom passend voetbal?

Waarom passend voetbal?

Veel kinderen die deelnemen aan passend voetbal willen ook gewoon kind zijn en plezier kunnen beleven aan sport. Dit is helaas niet altijd mogelijk in een ‘gewone’ omgeving. Bijvoorbeeld bij kinderen met autisme is er sprake van een andere manier van prikkelverwerking. Hierdoor hebben ze in meer of mindere mate moeite met de verwerking van deze prikkels, het zien van samenhang in situaties, overzicht hebben, plannen, organiseren, contact maken en het inleven in anderen. Bovendien zijn onverwachte veranderingen vaak lastig. Deze kinderen, maar ook kinderen met ADHD en andere gedragsuitdagingen hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving en duidelijke, voorspelbare en gestructureerde begeleiding en training. De kinderen moeten zich veilig en begrepen voelen. Op onze gestructureerde trainingen met altijd dezelfde opbouw kunnen zij op een veilige plek op maat voetbalplezier beleven.

Wat doen we naast trainen nog meer?

Wat doen we naast trainen nog meer?

Bij passend voetbal spelen we (nog) geen competitie. Simpelweg omdat de er (nog) geen voetbalcompetitie in onze regio is voor deze doelgroep. Wel spelen we af en toe een wedstrijd tegen passend voetbal-teams van andere verenigingen en doen we mee aan het passend voetbaltoernooi op ons eigen sportpark. Daarnaast ontvangen we ook wel eens een gasttrainer die een voetbalclinic geeft of organiseren we zelf ouder/kindtrainingen. Vanuit de club nemen we ook deel aan andere jeugdactiviteiten buiten het voetbal om als paaseieren zoeken en jeugdkamp. Ook buiten de vereniging om organiseren we regelmatig activiteiten met het team (en soms ouders), zoals een stadion/voetbalwedstrijdbezoek of bowlen.

Scoren in de wijk

Scoren in de wijk

Wij als S.v. Juliana ’32 zijn trots dat we vanaf het seizoen 2018/2019 deelnemen aan het project Passend Sporten. Dit project gaan we samen met onder andere scoren in de wijk van FC Twente, Gemeente Hengelo en andere organisatie in de zorg, onderwijs en sport uitvoeren. Het doel is om voor ieder kind met gedragsproblematiek of –beperking een passende sport in Hengelo aan te bieden. Met Passend voetbal hebben wij bij onze vereniging een mooie organisatie neergezet waarin onze spelers en ouders trouw, betrokken en tevreden zijn. Dit succes willen we graag verder uitbreiden om er zo voor te zorgen dat nog veel meer kinderen met plezier kunnen sporten.