11 november 2021

Positieve cijfers op Algemene Ledenvergadering

Dit jaar kon het weer. Na vorig jaar noodgedwongen een online Algemene Ledenvergadering te houden, vond de ALV dit jaar weer fysiek plaats. Op Woensdag 10 november om 20.00uur opende voorzitter Erik Groot Roessink de vergadering. Een kleine 30 leden waren hierbij aanwezig. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen hadden aardig wat lezen zich netjes afgemeld. Bij aanvang van de vergadering werd gevraagd om een minuut stilte te houden voor de dierbaren van onze club waarvan we het laatste jaar afscheid hebben moeten nemen.

Hamerstukken
Voor de pauze kwamen de vaste hamerstukken aan bod. Het jaarverslag van de secretaris kreeg dit jaar voor het eerst een uitgebreidere vorm. Vanuit ieder team kwam een update over het afgelopen seizoen. Overal speelde het stilleggen van de competitie door de corona-pandemie een grote rol. Team Voetbal liet zien dat het aantal jeugdleden van onder af aan sterk aan het groeien is. Maar de aansluiting naar de senioren, in de leeftijd 15 tot 18 mist nog. Ook brengt dit toenemend aantal leden uitdagingen met zich mee. Het aantal vrijwilligers/trainers voor deze groep is op dit moment krap. Vanuit Team Clubhuis & Accommodatie is afgelopen jaar veel gedaan om het sportpark te verduurzamen met LED-verlichting, zonnepanelen en nieuwe boilers. Ook is er aan het uiterlijk van het clubhuis flink geklust. Het terras is aangepakt met een prachtige overkapping, geïnitieerd door de Club van 100. Vanuit Team Sponsoring werd gedeeld dat we afgelopen jaar er een paar sponsoren bij hebben gekregen, ondanks de corona-crisis. En dat we een aantal sponsoren uitstel van betaling hebben aangeboden. Team Marketing & PR presenteerde de statistieken op social media en online en keek terug op een aantal succesvolle promotieactiviteiten in de wijk en op ons sportpark. Tot slot werd vanuit Team Financiën gekeken naar de cijfers. De realisatie van afgelopen seizoen zag er werkelijk anders uit dan de begroting door het stilleggen van de competitie en het sluiten van de kantine. Ondanks dat, en alle financiële steun die afgelopen jaar ontvangen is, is het toch gelukt om een positief resultaat neer te zetten. Iets waar alle leden en vrijwilligers zich hard voor hebben ingezet en daarom ook werden bedankt tijdens de vergadering. Daarom heeft het bestuur ook besloten om dit seizoen geen contributieverhoging door te voeren. Voor volgend seizoen wordt wel een lichte stijging verwacht. Het bestuur vroeg daarom de ALV om in te stemmen met een aanpassing volgens de CBS-index. Het vernieuwde huishoudelijk reglement is ook besproken. De belangrijkste reden hiervoor is om een aantal aanvullingen te doen op de statuten, waaronder de WBTR, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Ook biedt het de mogelijkheid om een online ALV uit te schrijven in uitzonderlijke situaties zoals de corona-pandemie. Als laatste hamerstuk stond het herkiezen van een twee bestuursleden op de agenda. Patrick Spijker trad af als secretaris, maar stelde zich herkiesbaar. Het zelfde geldt voor onze penningmeester Ludwig Winters. Beide werden door de vergadering herkozen in hun functie.

Onderscheidingen
Na de pauze werden 2 vrijwilligers van de club gevraagd om de vergadering even te verlaten. Korine Grobbe en Karel van der Weert. Het bestuur wilde beide voordragen voor een ere onderscheiding. Korine als Lid van Verdienste door haar tientallen jaren als leidster van ons damesteam en haar inzet in de toernooicommissie. Korine is een vrouw met het hart voor de club. Karel werd voorgedragen als Erelid. Hij was al Lid van Verdienste, maar het bestuur vond dat hij na alles wat hij voor de club heeft gedaan een titel als Erelid meer bij hem paste. Karel heeft bijna in alle commissies van de club gezeten (kantine, toernooi, jeugd, damesvoetbal) en heeft in de afgelopen jaren als bestuurslid en uiteindelijk als voorzitter de kar getrokken. Beide waren zeer verrast en blij met deze onderscheiding. Volgens ons meer dan verdiend!

Als afsluiter hadden we nog een leuke winactie voor alle aanwezige leden. Er werden twee kaartjes voor het Nederlands Elftal verloot. Ronald Prins was de gelukkige winnaar een gaat dinsdagavond onze jongens aanmoedigen in de Kuip.

We zijn blij dat de ALV weer in deze vorm kon plaatsvinden en kijken met vertrouwen naar het komende seizoen! Al duimen we wel heel hard dat Corona geen roet meer in ons eten gooit.