2 december 2023

Positieve cijfers tijdens Algemene Ledenvergadering

Afgelopen woensdag, 29 november, stond de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op de agenda. Tijdens deze jaarlijkse vergadering werd teruggekeken op het afgelopen seizoen 2022/2023.

Voor de pauze stond de terugblik op vorig seizoen op de agenda. Hierbij werd teruggekeken op de sportieve prestaties binnen onze club, waarbij het eerste elftal net de promotie naar de derde klasse misliep. Maar ook de ontwikkelingen naast het veld waarbij mooie activiteiten zijn georganiseerd: de eerste wintereditie van het 7×7 toernooi, andere toernooien, het jeugdkamp, oktoberfest en nog veel meer. Vanuit Team Voetbal werd een inkijkje gegeven in de ontwikkeling van het ledenaantal. Sinds 2017 zit de club in een stijgende lijn waarbij  het ledenaantal gestaag toeneemt. Afgelopen seizoen zijn er veel nieuwe leden aangemeld door o.a. de vorming van een nieuw 25+ damesteam en een 35+ herenteam en ook veel nieuwe jeugdleden hebben zich aangemeld. Vervolgens werd ingezoomd op de financiële cijfers en ook deze lieten, gelukkig, een positief getal zien. Waar er vorig jaar bij de ALV nog angst was voor een tekort vanwege de snel stijgende energieprijzen. Afgelopen seizoen hebben we hier de kosten kunnen beperken en door steun van onze leden met de tijdelijke energietoeslag hebben we een positief resultaat kunnen boeken.

Na de pauze werd er vooruit gekeken. Vanuit het bestuur vonden er geen wisselingen plaats. Peter Rosendal werd tijdens de vergadering herkozen als voorzitter en ook Ludwig Winters werd herkozen als penningmeester. Daarnaast werden een aantal ontwikkelingen gedeeld. Vanaf dit seizoen hebben we een nieuwe kledingsponsor en zullen bijna alle teams in nieuwe kleding spelen van SKOR. Ook werden de ontwikkelingen rondom het hoofdveld besproken. Onlangs is er nieuwe omheining geplaatst en deze zal komende tijd worden voorzien van nieuwe sponsordoeken. Dus ook komend jaar wordt er niet stilgezeten.

Na afloop van de vergadering vond er nog een bijzonder moment plaats. Een van onze leden: Oscar van Dalen werd in het zonnetje gezet en benoemd door alle aanwezige leden als Lid van Verdienste. Naast heel veel jaren al voetballend actief te zijn binnen de club heeft hij ook al heel veel functies bekleed als keeperstrainer, coördinator van de jeugd, coördinator voor de lagere elftallen, grondlegger van de 7×7-toernooien en daarnaast is Oscar altijd bereid om te helpen indien er ergens hulp nodig is. Genoeg redenen om hem te eren en dit werd goed ontvangen.

Uiteindelijk werd er nog gezellig nagepraat door alle aanwezige leden onder het genot van een drankje en kijken we positief vooruit naar het seizoen.