18 oktober 2019

Positiviteit overheerst tijdens Algemene Ledenvergadering.  

Woensdagavond 16 oktober was het tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aardig wat leden waren aanwezig om de resultaten van afgelopen seizoen te horen. Een vooruit te kijken naar komend seizoen.

Voorzitter Karel van der Weert opende om 20.00uur de vergadering waarbij een minuut stilte in acht werd genomen voor de dit jaar overleden ereleden Arie Scheurwater en Jan Meulenkamp. Vervolgens werden de hoogtepunten van afgelopen seizoen besproken. Een succesvolle afsluiting van de barcompetitie, 2 kampioenschappen van jeugdteams, nieuwe aankleding kantine. Met als negatief puntje de degradatie van Juliana 1 naar de 4e klasse zaterdag. De financiële cijfers van vorig seizoen waren ook positief. Een kleine winst die we hebben gemaakt is met name te danken aan de goede omzet van de kantine en de inkomsten uit het project Passend Sporten. Maar toch werd er een contributie-verhoging voorgesteld van €1,- per maand door de toenemende kosten voor veldhuur. De vergadering stemde in met deze verhoging. Per 1 november zal deze verhoging in gaan, behalve voor de 35+ teams.

Na de hamerstukken werd er een rondje langs de teams gemaakt waarbij de doelen van afgelopen seizoen werden besproken en de plannen voor komend seizoen. Team Voetbal kijkt terug op een succesvol seizoen waarin goede stappen zijn gemaakt met stabiele senioren-teams en een aantrekkend ledenaantal, met name bij de jeugd. Het enige probleempuntje van afgelopen seizoen waren de scheidsrechters voor de jeugd. Hiervoor het Wedstrijdzaken een planning gemaakt om dit komend seizoen op te lossen. Alle senioren-teams krijgen de verplichting om eens per periode een jeugdteam te fluiten. Team Sponsoring heeft afgelopen seizoen veel energie gestoken in het op orde krijgen van de kleding met de nieuwe kledingsponsor Intersport. Daarnaast is de webshop ingericht en live gezet. Komend seizoen word er vol gefocust op het werven van sponsoren. Hierbij kan het team wel versterking gebruiken. Team Clubhuis & Accommodatie heeft afgelopen seizoen veel gestoken in het opknappen van de kantine. Met nieuw meubilair en een nieuwe kleur op de muren. Vanuit de club van 100 is hierin geïnvesteerd. Ook met een nieuwe speaker-installatie voor langs de velden. Dit seizoen is er gestart met een iets gezondere kantine. Er zijn nu broodjes gezond beschikbaar en wat gezondere snacks. Team Marketing/PR heeft vorige seizoen een nieuwe website opgeleverd, die nu nog steeds verbeterd word. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de relatie met de media. Wat geresulteerd heeft in een aantal positieve berichten in de lokale media. Hier wordt komend seizoen op doorgepakt.

Tot slot werd er nog vooruit gekeken naar het seizoen 2020/2021. Voorzitter Karel, Penningmeester Harry en Coördinator Clubhuis & Accommodatie Eric-Jan hebben aangegeven de functie neer te leggen aan het einde van dit seizoen. Als club moeten we dus hard op zoek naar vervanging. Hierbij werd de hulp van de aanwezige leden gevraagd. Iedereen heeft voor alledrie de vacatures namen opgeschreven. Het bestuur gaat hier verder mee en mensen benaderen. Als jij ideeën hebt over mogelijke opvolgers? Deel het met ons via nieuwsbrief@svjuliana32.nl