2 oktober 2018

S.v. Juliana ’32 kartrekker Project Passend Sporten in Hengelo.

Samen met FC Twente, scoren in de wijk, gemeente Hengelo en diverse andere sportverenigingen starten wij in Hengelo Noord het project Passend Sporten*. Dit project richt zich op kinderen van 6 tot 13 jaar, die door uiteenlopende omstandigheden moeite hebben om aansluiting te vinden bij een sportvereniging. Hierbij kun je denken aan gedragsproblematiek, problemen in de thuissituatie en stoornissen zoals autisme en ADHD.

Iedereen kan scoren! Dat is de slogan waarmee het nieuwe Scoren in de wijk-project Passend Sporten naar buiten komt. Sportclubs kampen steeds vaker met uitval van jongere sporters met gedragsproblematiek, veroorzaakt door diverse factoren. Ook zie je dat sportclubs en trainers vaak onvoldoende geschoold zijn hier goed mee om te gaan. Kinderen komen hierdoor steeds vaker tussen wal en schip te staan. Het initiatief Passend Voetbal van S.v. Juliana ’32 heeft al aangetoond dat de extra aandacht en structuur zorgen voor veel plezier in het sporten bij kinderen met deze gedragsproblematiek.

SPORTCURSUS MET VELE EXTRA’S
De basis van het project Passend Sporten is een sportcursus van 12 weken bestaande uit weerbaarheidslessen, bezoek aan diverse sportverenigingen en pedagogische ondersteuning. Er word houvast geboden aan de kinderen met een persoonlijk sport- en begeleidingsplan Daarnaast biedt het project ook gave extra’s voor de kinderen. Een wedstrijdbezoek in De Grolsch Veste, een rondleiding in het stadion, een FC Twente-outfit voor tijdens de lessen en enkele spelers van FC Twente zullen het programma bezoeken.

DOORSTROMING IS HET VOORNAAMSTE DOEL.
Het uiteindelijke doel van het project is om de kinderen door te kunnen laten stromen naar een reguliere sport(team). Projectleider Jelle Schiphorst: “Door een individueel – op maat –  gerichte aanpak proberen we alles zo goed mogelijk te regelen, dat de doorstroming naar een reguliere sport uiteindelijk soepel zal verlopen.”  “We zien dat deze aanpak werkt. Bij S.v. Juliana ’32 zijn in het Passend-Voetbal programma al een aantal kinderen doorgestroomd naar een regulier team.” voegt hij toe.

PAST BIJ AMBITIES VAN GEMEENTE
Ook de Gemeente Hengelo is enthousiast over het project. Het past goed bij onze ambitie om sport in te zetten voor mensen met een beperking. Sport is een manier om ze te ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving. Claudio Bruggink, Wethouder Sport voegt hier aan toe: “Ik ben erg blij met dit project van Scoren in de Wijk, in samenwerking met voetbalvereniging S.v. Juliana ’32.”

VIA OPSTARTFASE NAAR SUCCESVOL PROJECT
De maanden september en oktober worden gebruikt om het project in te richten en de wervingscampagne te starten. Hierin zal S.v. Juliana ’32 een belangrijke rol spelen. Vanaf november zal de eerste groep van ongeveer tien kinderen starten. Het uiteindelijke doel is om verspreid over 2 jaar zes groepen te kunnen draaien.

Wil je meer informatie of aanmelden? Vanuit onze club kun je contact opnemen met Janine Vet via passendvoetbal@svjuliana32.nl. Direct aanmelden voor het project kan bij projectleider Jelle Schiphorst via j.schiphorst@fctwente.nl of 06-53431054.

 

*Het project Passend Sporten is een initiatief van ‘FC Twente, scoren in de wijk’ en S.v. Juliana ’32 in samenwerking met de Gemeente Hengelo, onderwijsinstellingen en diverse sportclubs in Hengelo Noord en wordt financieel mogelijk gemaakt door Sportimpuls ZonMw.

 

Download hier de flyer van Passend Sporten.