11 augustus 2017

S.v. Juliana ’32 viert jubileum en richt blik op de toekomst

Zoals bekend is S.v. Juliana ’32 druk bezig met de toekomst van de club. Hiervoor is er in maart een speciale ledenvergadering geweest. Als vervolg daarop zijn er verschillende commissies aan de slag gegaan met toekomstscenario’s. Een eventuele fusie met HVV Hengelo was een van deze scenario’s. De gesprekken die hiervoor gevoerd hebben gevoerd met zowel HVV als de Gemeente staan ‘on hold’. Het grote struikelblok in deze gesprekken is welk sportpark gebruikt gaat worden.

Door het moeizame verloop van deze gesprekken zijn we gaan onderzoeken op welke andere manieren we er voor kunnen zorgen dat onze club op korte termijn kan gaan bouwen aan een gezonde toekomst. De huidige financiële situatie hebben we samen met onze geldverstrekkers bekeken en zij zijn bereid om een extra steentje bij te dragen. Met deze extra middelen kunnen we aan de toekomst gaan bouwen van onze eigen club met onze eigen identiteit.

Maar hiervoor willen we als club naast de geldverstrekkers ook een beroep doen op onze leden. Uit een vergelijking met de contributiebedragen van andere verenigingen is gebleken dat onze contributie lager ligt dan het gemiddelde. Dit samen met het feit dat we in de laatste algemene ledenvergadering hebben gezien hebben dat alle leden Juliana een warm hart toedragen heeft er voor gezorgd dat we een kleine contributie verhoging durven te vragen.
Met wat extra’s vanuit onze financiers en leden kunnen we weer naar de toekomst kijken. Kunnen we Juliana naar een hoger plan trekken met als doel om dé meest hechte, gezellige en stabiele zaterdagclub van Hengelo te worden. Hiervoor lopen al verschillende projecten. Er wordt momenteel gesproken met onze buurman: de Tennisvereniging. Deze gesprekken zien er positief uit en het lijkt er op dat we met een aantal kleine samenwerkingen al grote voordelen kunnen behalen. Uiteraard zullen jullie hiervan op de hoogte worden gehouden.

Wij hopen op begrip vanuit onze leden, zodat we zelfstandig als Juliana kunnen blijven bestaan. Want trots zijn we natuurlijk allemaal op onze vereniging die dit jaar 85 jaar bestaat.

Het 85-jarig jubileum van onze club willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom willen wij alle leden, in deze roerige tijden, namens het bestuur en onze sponsoren Berghorst Dranken en Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal uitnodigen om op zaterdag 9 september vanaf 19.30 uur in ons clubhuis het 85-jarig jubileum van onze club te vieren. En met zijn allen te proosten op de toekomst van onze vereniging.

Voor de organisatie van deze avond willen we jullie vragen om je op te geven voor deze avond voor 1 september 2017. Dit kan via de email: a.vanderweert@home.nl of ejve@home.nl of aan de bar in ons clubhuis.

Voor nu wensen we iedereen nog een fijne vakantie en hopelijk tot 9 september.

Namens,
Het bestuur:
Karel van der Weert, Harry Ter Braak, Eric Huiskes, Eric-Jan van Erven, Hans Grobbe, Gerben Prins en Patricia van Straaten