Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Je kunt eenvoudig lid worden van onze voetbalvereniging door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen. Vul je het formulier liever met pen en papier in? Download dan het aanmeldingsformulier en de machtiging voor automatische incasso en lever deze uitgeprint en ingevuld in, in onze kantine.

Jeugdleden mogen vrijblijvend 3 keer meetrainen. Voor meer informatie en meetrainen kunt u contact opnemen met de Jeugdcoördinator.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren bij ons kunnen komen voetballen. Gelukkig is dat ook mogelijk door middel van het Jeugdsportfonds. Zie voor meer informatie: Informatie Jeugdsportfonds

Persoonlijke gegevens

Legitimatieplicht

Voor leden van 16 jaar of ouder geldt er volgens de reglementen van de KNVB een legitimatieplicht. Upload daarom een goede kleurenkopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Foto spelerspas

Alle spelende leden van 11 jaar en ouder dienen te beschikken over een spelerspas. Upload daarom een recente pasfoto.

Relatiecode: XXXX00X 01 Club: Juliana '32
Specimen

Website

Lidmaatschap en contributie

Blijkens art. 2 van het HR worden de leden van de vereniging als volgt ingedeeld:

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. spelende leden, onder te verdelen in:
   1. pupillen
   2. junioren
   3. senioren
  2. werkende leden
  3. niet spelende leden
 2. Pupillen zijn die leden die op de peildatum, 1 januari van enig jaar, de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Junioren zijn die leden die op de peildatum ouder zijn dan dertien jaar en de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Senioren zijn leden die op de peildatum achttien jaar en ouder zijn.
 5. Werkende leden zijn die leden die niet spelen en als vrijwilliger een functie binnen de vereniging vervullen.

Het lidmaatschap geldt telkens voor een heel clubjaar, lopende van 1 juli tot en met 30 juni en wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd. Je opzegging dient vóór 31 mei van het lopende seizoen binnen te zijn bij onze ledenadministratie. Contributie ben je verschuldigd voor het hele clubjaar via automatische incasso, ongeacht de datum van opzegging van het lidmaatschap. Bij aanmelding zal eenmalig €5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het bankrekeningnummer van Juliana '32 is NL38ABNA0589017438.

Uitschrijven als lid is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk aan het einde van het clubjaar, waarbij je rekening dient te houden van een opzegtermijn van tenminste een maand. Afmelden kan via een mail naar ledenadministratie@svjuliana32.nl. Als je wilt uitschrijven moet je afmelding dus vóór 1 juni van het lopende jaar aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Als je hier geen gebruik van maakt wordt je lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.

Overschrijving

Tussentijdse overschrijving in een lopend clubjaar is niet altijd mogelijk. Bij tussentijdse overschrijving van pupillen dient een verklaring "speelgerechtigheid pupillen" van de huidige vereniging te worden ingeleverd.

Akkoord

Hieronder tekenen *