Organisatie

De structuur van S.v. Juliana ’32 bestaat uit vijf zelfsturende teams, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Ieder team wordt aangestuurd door een teamcoördinator, die ook de afgevaardigde is naar het bestuur. Team Jeugd en Team Toernooien zijn onderdeel van Team Voetbal. De teamcoördinator van Team Voetbal vertegenwoordigt deze teams ook naar het bestuur. Binnen het bestuur vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester (teamcoördinator Team Financiën) het dagelijks bestuur van de vereniging.

Binnen deze structuur zijn de teams en het bestuur samen verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit en kernwaarden van S.v. Juliana ’32. Meer informatie over de indeling van de teams en daarbij behorende taken lees je in het Beleidsplan en Organisatiestructuur 2021-2025

Verantwoordelijkheden

Bestuur

Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de coördinatie en algehele leiding van de vereniging. De secretaris verzorgt hierbij de correspondentie, notuleringen en verslagleggingen. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Peter Rosendal
 • Secretaris: Patrick Spijker
 • Teamcoördinator Team Financiën: Ludwig Winters (penningmeester)
 • Teamcoördinator Team Voetbal: Gerben Prins
 • Teamcoördinator Team Clubhuis & Accomodatie: Berthil Huiskes
 • Teamcoördinator Team Sponsoring: Stijn Kistemaker
 • Teamcoördinator Team Marketing & PR: Rita van Tilbeurgh
 • Wedstrijdsecretaris: Patricia van Straaten

Team Clubhuis & Accomodatie

 • Beheren van clubhuis inclusief inkoop en voorraden;
 • Horeca in clubhuis;
 • Accomodatiebeheer en -onderhoud;
 • Organiseren van niet-voetbalgerelateerde activiteiten;
 • Materiaalbeheer;
 • Coördineren van ophalen oud papier

Team Marketing & PR

 • Communicatie naar media, relaties en andere externe partijen;
 • Technisch en functioneel beheer van de website en social media;
 • Contentontwikkeling en -beheer;
 • Ledenwerving en promotie

Team Voetbal

 • Opstellen en bewaken van het technisch beleidsplan voor de selectie, dames en jeugd;
 • Bewaken van de identiteit van de vereniging in het beleidsplan;
 • Selecteren begeleiding elftallen voor de selectie, dames, jeugd;
 • Samenstellen elftallen;
 • Aanspreekpunt nieuwe voetballers en voetbalsters;
 • Organiseren van toernooien

Team Sponsoring

 • Relatiewerving en -beheer;
 • Contracten en bestellingen van sponsormaterialen;
 • Functioneel beheer van de webshop;
 • Club van 100;
 • Diverse (sponsor)acties en verlotingen

Team Financiën

 • Voeren van financiële administratie;
 • Opstellen van begroting;
 • Budgetbewaking en rapportage;
 • Regeling kascontrole;
 • Innen van contributie;
 • Ledenadministratie en overschrijvingen