30 november 2023

Gebruik sportvelden bij winters weer

De winter doet in ons land weer zijn intrede! De eerste sneeuw is gevallen en het vriest ’s nachts een paar graden. Daarom wordt het weer spannend of we van onze velden gebruik kunnen maken.

De gemeente heeft gebruiksregels opgesteld en afspraken gemaakt om de velden zo min mogelijk schade aan te richten. Daarom vragen we alle leden om onderstaande regels op te volgen bij winters weer.

Indien één van de velden niet te gebruiken is, hebben we een aangepast trainingsschema:

Bij afgelasting van de velden wordt dit zo snel mogelijk met de leiders gecommuniceerd. De afgelastingen van wedstrijden zijn via voetbal.nl terug te vinden.


Natuurgras

 • De regels en waarom?

In de wintermaanden is er geen natuurlijk herstel van gras na bespeling. Bodem- en omgevingstemperatuur zijn te laag en de hoeveelheid licht is beperkt. Daarnaast is de hoeveelheid neerslag groter en de verdamping beperkt.

Onderstaande zaken zijn daarom extra belangrijk in deze periode:

 • Bij sneeuw mag het veld niet worden betreden. Er ontstaat dan schade (o.a. schimmels) welke pas richting de zomer kan worden hersteld.
 • Ook bij “rijp” (wit, licht bevroren velden) geldt, niet betreden
 • Na een periode van vorst kan neerslag vallen op de bevroren ondergrond. Dit water kan niet snel genoeg worden afgevoerd in constructie. Het oppervlak verandert dan in een moeras. Ook onder deze condities kan een veld ook niet worden bespeeld

De vereniging keurt de velden op speltechnische (veiligheid) zaken. Wedstrijden zullen dan ook door de vereniging worden afgekeurd wanneer het veld hard bevroren is.

Kunstgras

 • De regels en waarom?
  • Bij sneeuw mag het veld niet worden betreden.

Voorheen werden velden sneeuwvrij gemaakt, dit gebeurt nu niet meer om de volgende redenen:

 • Bij het sneeuwvrij maken wordt infill (rubber, kurk en/of zand) meegenomen wat op een later moment moet worden teruggebracht.
 • Sneeuw heeft een behoorlijk volume wat zorgt voor opslagproblemen. Uitloopstroken worden hiervoor vaak gebruikt, waardoor de 4 meter uitloop komt te vervallen, dit geeft weer problemen met het spelen van wedstrijden. Bij invallende dooi smelt de samengepakte sneeuw maar langzaam, waardoor wedstrijden niet kunnen worden gespeeld.
 • Het ruimen van sneeuw heeft invloed op de kwaliteit van de kunststofvezel, de levensduur wordt korter.
 • Onder de volgende voorwaarden kan bij “rijp” (wit, licht bevroren velden) wel worden gespeeld:
  • ligt de infill los tussen de vezels dan kan wel worden gespeeld.
  • is de infill als compacte laag hard bevroren, dan kan niet worden gespeeld,