27 oktober 2021

Woensdagavond 10 november – Algemene Ledenvergadering

Het seizoen is al weer even onderweg. Dat betekent ook weer tijd voor een Algemene Ledenvergadering. Ondanks de Corona-crisis heeft ons bestuur niet stilgezeten. Tijdens de ALV kijken we graag met onze leden terug op afgelopen seizoen, wat een bijzonder seizoen was. Maar ook kijken we vooruit. Vorig jaar heeft het bestuur nieuwe gezichten gekregen. Hierdoor zijn er wat dingen veranderd. Er is o.a. een beleidsplan geschreven en de het huishoudelijk reglement is herschreven. Deze moet officieel vastgesteld worden tijdens de ALV. Hiervoor hebben we een meerderheid van onze leden nodig. Dus we verzoeken onze leden om zoveel mogelijk te komen. De Algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdagavond 10 november. Vanaf 19.00uur liggen de stukken ter inzage in de bestuurskamer. Om 20.00uur openen we de vergadering.

Huishoudelijk reglement
Voorafgaand aan de vergadering kun je alvast ons beleidsplan en huishoudelijk reglement inzien. Tijdens de vergadering zullen we onze leden vragen om het huishoudelijk reglement vast te stellen. Alle aanwezige leden hebben een stem hierin. Als je niet aanwezig kunt zijn, kun je bezwaar indienen via een mail naar secretaris@svjuliana32.nl. Anders gaan we er vanuit dat je met deze documenten instemt.

Tijdens de vergadering zullen we ons uiteraard houden aan de huidige RIVM-richtlijnen. Daarom is een geldige QR-code in de CoronaCheck App verplicht.


Agenda Ledenvergadering 10 november 2021:
 1. Opening
 2. Mededelingen en Ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022
 10. Vaststelling huishoudelijk reglement 2021
 11. PAUZE 
 12. Voordragen leden van verdienste/ereleden
 13. Benoemen leden van verdienste/ereleden
 14. Benoeming Bestuursleden
  Secretaris:  Aftredend: Patrick Spijker, herkiesbaar
  Penningmeester:  Aftredend: Ludwig Winters, herkiesbaar voor 1 jaar
 15. Rondvraag

 

 


Ga jij naar Nederland – Noorwegen op 16 november?

We hebben iets leuks tijdens de Algemene Ledenvergadering. Als club hebben we 2 kaarten voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen op dinsdagavond 16 november in De Kuip in Rotterdam. Als jij als lid aanwezig bent, maak je kans om deze 2 kaarten te winnen. Bij binnenkomst ontvang je een lootje en na de vergadering trekken we de winnaars.